top of page

Hoogheemraadschap van Delfland

Geproduceerd door Views. Productions

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland hebben we een boeiende video geproduceerd. In deze video informeren we u graag over de werking van waterbergingen in ons land. Ondanks de uitdagende weersomstandigheden waar we mee te maken hadden, zijn we zeer enthousiast dat we deze productie hebben kunnen realiseren.

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

bottom of page